Jdi na obsah Jdi na menu
 


Košíkářská škola

Historie košíkářské školy

V 19. století začaly vznikat odborné školy na podporu vzdělávání a rozvoji hospodářství, řemesel, průmyslu. Vznikaly košíkářské školy na podporu poptávky proutěných výrobků a zaměstnanosti regionů, kde nebylo mnoho pracovních příležitostí. Vznikaly za podpory obcí, spolků, šlechtických hospodářů, státu.
 
V roce 1896 založili občané Pšovky soukromý fond několika tisíc zlatých, který měl být základem pro vznik místní školy.

Založení školy

Košíkářská škola byla na Mělnicku založena státem 1.9.1897. O 15dní později byla otevřena státní odborná státní odborná košíkářská škola. Původně to byla škola dvouletá, 1. září 1900 byla však rozšířena o třetí ročník. Zařízení pro školu bylo získáno ze zrušené košíkářské školy v Praze. Město Mělník jí věnovalo prutník na Blatech u Světice o rozloze 0,5 ha.
Za monarchie byla škola podřízena ministerstvu kultury a vyučování ve Vídni, byla odkázána hlavně na prodej svých výrobků, které musely vyhovovat běžné potřebě a vkusu. Vídeň se o českou odbornou školu moc nestarala. Za války škola velice trpěla, budova jí sice zabrána nebyla, ale odborní učitelé museli odejít do války a tím se úroveň školy velice snížila, zbyl pouze správce školy.
 

Provoz školy

Do roku 1918 škola podléhala Učebnímu a pokusnému ústavu pro košíkářství ve Vídni, po vzniku ČSR byla podřízena Státnímu ústavu školskému pro domácký průmysl v Praze. Původním zaměřením školy bylo vychovávat dorost. Kromě toho však byly ve 20. letech pořádány i mistrovské kursy (7), které trvaly 3 - 4 měsíce a v nichž se měli již vyučení košíkáři zdokonalovat (tyto kursy absolvovalo 61 mistrů a pomocníků).
Vlivem velkého zhoršení hospodářských poměrů po první světové válce však nastal i úpadek košíkářství, což se ve škole projevilo značným snížením počtu žáků. V roce 1930 byla učňovská škola přeměněna na mistrovskou, kterou mohli navštěvovat pouze košíkáři s minimálně jednoroční praxí. Doba docházky byla zkrácena na jeden rok. Absolventi byli určeni pro práci dílovedoucích nebo samostatných mistrů.

Zánik košíkářské školy

V roce 1937 bylo ministerstvo školství ČSR nuceno školu po čtyřiceti letech činnosti zrušit. Existence školy měla na rozvoj košíkářského řemesla na Mělnicku značný vliv. Pomáhal zvyšovat množství schopných řemeslníků a jejich výrobní znalosti a zručnost, především však umožnila značné rozšíření výrobního sortimentu, které ale zároveň znamenalo zřetelný odklon od forem tradiční lidové tvorby. Škola se snažila reagovat na dobové požadavky, přitom se však často nevhodně aplikovaly módní trendy k dekorativnosti a potlačoval se přirozený charakter materiálu.
 

Správcové:

Bedřich Andr toho 31.12.1899 vystřídal František Vacek, od 1.5.1905 násldoval Václav Bolardt, toho vystřídal 1.1.1922 sochař profesor pan Plichta, od data 1.11.1928 do 31.12.1931 nastoupil učitel Josef Šmíd, kterého od 1.1.1932 vystřídal dlouholetý učitel školy Karel Suchánek, poslední správce školy Václav Bolardt.

Po 2. světové válce byly košíkářský učni začleněny do učňovské školy mezi ostatní řemesla.
Učiliště státních pracovních záloh Mělník - Pšovka od roku 1953.
V letech 1963 - 1976 výuku odborných předmětů a praxi vyučoval Stanislav Machek.
V letech 1980 - 1982 byli zaučováni SOU Kanina jako Košíkářské práce, kde učni dostali pouze Osvědčení jako jednoletý obor.
Od roku 1985 - 2002 teoritického vzdělávání, se v Praze 9 učili SOU umělecko-řemeslné práce v oboru zpracovatel přírodních pletiv - 3letý obor.
Se zánikem Košíkářské provozovny na Mělníku není možnost vyučování nových učňů.

 Košíkářské školy v Čechách

1840                Křivoklát
1873 – 1883   Košíkářská škola Vrchlabí
1880 – 1887   Státní odborná pletařská škola Zbraslav
1880                Odborná košíkářská škola Bohumín
1881                Valašské Meziříčí
1883 – 1923   Molčovice
29.6.1885       Žemberk
1888                Morkovice
1890 – 1909   Čermne
1891                Lhaří
1891 – 1914   Rožnov pod Radhoštěm
1893 – 1911   Odborná Košíkářská škola Vizovice
1895                Košíkářská učňovská škola v Novém Městě na Moravě
1897 – 1937   Mělník
1900 – 1913   Blatná
1902 – 1945   Hora Sv. Sebastiana
1906 – 1911   Vekoř
1926                Písek